بیمه‌ها از انجام وظایف خود سر باز می‌زنند/ دولت سهم 3 درصدی خود در بیمه تامین اجتماعی را پرداخت نمی‌کند

بیمه‌ها از انجام وظایف خود سر باز می‌زنند/ دولت سهم 3 درصدی خود در بیمه تامین اجتماعی را پرداخت نمی‌کند
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیمه‌ها به بهانه‌هایی مانند زیبایی هزینه خدمات درمانی را پرداخت نمی‌کنند، گفت: به این ترتیب بیمه‌ها از انجام وظایف قانونی خود سرباز می‌زنند.

بیمه‌ها از انجام وظایف خود سر باز می‌زنند/ دولت سهم 3 درصدی خود در بیمه تامین اجتماعی را پرداخت نمی‌کند

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیمه‌ها به بهانه‌هایی مانند زیبایی هزینه خدمات درمانی را پرداخت نمی‌کنند، گفت: به این ترتیب بیمه‌ها از انجام وظایف قانونی خود سرباز می‌زنند.
بیمه‌ها از انجام وظایف خود سر باز می‌زنند/ دولت سهم 3 درصدی خود در بیمه تامین اجتماعی را پرداخت نمی‌کند

View more posts from this author