بیمارستان جدید هاشمی‌نژاد مشهد آذرماه 97 تحویل داده می‌شود

بیمارستان جدید هاشمی‌نژاد مشهد آذرماه 97 تحویل داده می‌شود
رئیس اداره نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: آذرماه 97 پروژه ساخت ساختمان جدید بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد مشهد با اعتبار 92 میلیارد تومان به اتمام می‌رسد.

بیمارستان جدید هاشمی‌نژاد مشهد آذرماه 97 تحویل داده می‌شود

رئیس اداره نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: آذرماه 97 پروژه ساخت ساختمان جدید بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد مشهد با اعتبار 92 میلیارد تومان به اتمام می‌رسد.
بیمارستان جدید هاشمی‌نژاد مشهد آذرماه 97 تحویل داده می‌شود

View more posts from this author