بیش از 75 درصد محصولات تولیدی استان یزد از مزیت نسبی برخوردارند

بیش از 75 درصد محصولات تولیدی استان یزد از مزیت نسبی برخوردارند
دبیر اندیشکده صنعت، فناوری و اقتصاد گفت: بیش از 75 درصد محصولات تولیدی استان یزد از مزیت نسبی برخوردارند.

بیش از 75 درصد محصولات تولیدی استان یزد از مزیت نسبی برخوردارند

دبیر اندیشکده صنعت، فناوری و اقتصاد گفت: بیش از 75 درصد محصولات تولیدی استان یزد از مزیت نسبی برخوردارند.
بیش از 75 درصد محصولات تولیدی استان یزد از مزیت نسبی برخوردارند

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *