بیش از 60 درصد واحدهای تولیدی کردستان تعطیل و یا نیمه‌فعال هستند/ قوانین کشور حامی تولید و تولیدکننده نیست

بیش از 60 درصد واحدهای تولیدی کردستان تعطیل و یا نیمه‌فعال هستند/ قوانین کشور حامی تولید و تولیدکننده نیست
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان با بیان اینکه بیش از 60 درصد واحدهای تولیدی کردستان تعطیل و یا نیمه‌فعال هستند، گفت: در حال حاضر تنها 361 واحد تولیدی در کردستان با بالای 50 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند.

بیش از 60 درصد واحدهای تولیدی کردستان تعطیل و یا نیمه‌فعال هستند/ قوانین کشور حامی تولید و تولیدکننده نیست

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان با بیان اینکه بیش از 60 درصد واحدهای تولیدی کردستان تعطیل و یا نیمه‌فعال هستند، گفت: در حال حاضر تنها 361 واحد تولیدی در کردستان با بالای 50 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند.
بیش از 60 درصد واحدهای تولیدی کردستان تعطیل و یا نیمه‌فعال هستند/ قوانین کشور حامی تولید و تولیدکننده نیست

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author