بیش از 45 میلیارد ریال کالای قاچاق در بندرلنگه

بیش از 45 میلیارد ریال کالای قاچاق در بندرلنگه
فرماندهی مرزبانی استان هرمزگان گفت: طی عملیاتی مرزبانان پایگاه دریابانی بندرلنگه موفق به کشف بیش از 45 میلیارد ریال قاچاق و دستگیری 12 متهم شدند.

بیش از 45 میلیارد ریال کالای قاچاق در بندرلنگه

فرماندهی مرزبانی استان هرمزگان گفت: طی عملیاتی مرزبانان پایگاه دریابانی بندرلنگه موفق به کشف بیش از 45 میلیارد ریال قاچاق و دستگیری 12 متهم شدند.
بیش از 45 میلیارد ریال کالای قاچاق در بندرلنگه

View more posts from this author