بیش از 31 هزار ویزای اربعین در کرمانشاه صادر شد

بیش از 31 هزار ویزای اربعین در کرمانشاه صادر شد
مدیر حج و زیارت استان کرمانشاه گفت: سال گذشته 2 هزار و 562 ویزای اربعین در استان توسط کنسولگری صادر شد، اما امسال به 31 هزار و497 افزایش پیدا کرد.

بیش از 31 هزار ویزای اربعین در کرمانشاه صادر شد

مدیر حج و زیارت استان کرمانشاه گفت: سال گذشته 2 هزار و 562 ویزای اربعین در استان توسط کنسولگری صادر شد، اما امسال به 31 هزار و497 افزایش پیدا کرد.
بیش از 31 هزار ویزای اربعین در کرمانشاه صادر شد

View more posts from this author