بیش از 2 هزار کودک یتیم و نیازمند در هرمزگان دارای حامی شدند

بیش از 2 هزار کودک یتیم و نیازمند در هرمزگان دارای حامی شدند
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) هرمزگان از ثبت حامی برای 2 هزار و 520 کودک یتیم و نیازمند طرح محسنین در هرمزگان خبر داد.

بیش از 2 هزار کودک یتیم و نیازمند در هرمزگان دارای حامی شدند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) هرمزگان از ثبت حامی برای 2 هزار و 520 کودک یتیم و نیازمند طرح محسنین در هرمزگان خبر داد.
بیش از 2 هزار کودک یتیم و نیازمند در هرمزگان دارای حامی شدند

خرید vpn تست یک روزه

دانلود نرم افزار

View more posts from this author