بیش از 100 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در تکاب کشف شد

بیش از 100 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در تکاب کشف شد
فرمانده انتظامی تکاب از کشف 100 هزار و 100 نخ سیگار خارجی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

بیش از 100 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در تکاب کشف شد

فرمانده انتظامی تکاب از کشف 100 هزار و 100 نخ سیگار خارجی قاچاق در این شهرستان خبر داد.
بیش از 100 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در تکاب کشف شد

خرید vpn ارزان

تکنولوژی جدید

View more posts from this author