بیش از یک‌میلیون مسافر از طریق پایانه مسافربری وارد مشهد شدند

بیش از یک‌میلیون مسافر از طریق پایانه مسافربری وارد مشهد شدند
مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری مشهد از ورود بیش از یک‌میلیون مسافر از طریق ناوگان عمومی حمل‌ونقل برون‌شهری به مشهد خبر داد.

بیش از یک‌میلیون مسافر از طریق پایانه مسافربری وارد مشهد شدند

مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری مشهد از ورود بیش از یک‌میلیون مسافر از طریق ناوگان عمومی حمل‌ونقل برون‌شهری به مشهد خبر داد.
بیش از یک‌میلیون مسافر از طریق پایانه مسافربری وارد مشهد شدند

View more posts from this author