بوی شهیدان را از پدران و مادران آنها استشمام می‌کنیم/ شهید قصاب عبدالهی از شجاع‌ترین فرماندهان لشکر عاشورا بود

بوی شهیدان را از پدران و مادران آنها استشمام می‌کنیم/ شهید قصاب عبدالهی از شجاع‌ترین فرماندهان لشکر عاشورا بود
استاندار آذربایجان‌‌شرقی با بیان اینکه شهیدان همواره زنده و ناظر اعمال ما هستند، گفت: خانواده‌های معظم شهدا، امید ملت ایران هستند و ما بوی شهیدان را از پدران و مادران آنها استشمام می‌کنیم.

بوی شهیدان را از پدران و مادران آنها استشمام می‌کنیم/ شهید قصاب عبدالهی از شجاع‌ترین فرماندهان لشکر عاشورا بود

استاندار آذربایجان‌‌شرقی با بیان اینکه شهیدان همواره زنده و ناظر اعمال ما هستند، گفت: خانواده‌های معظم شهدا، امید ملت ایران هستند و ما بوی شهیدان را از پدران و مادران آنها استشمام می‌کنیم.
بوی شهیدان را از پدران و مادران آنها استشمام می‌کنیم/ شهید قصاب عبدالهی از شجاع‌ترین فرماندهان لشکر عاشورا بود

View more posts from this author