بودجه آب‌رسانی فریدونکنار محقق نشد/ تحریم‌ها برای ملت ایران تازگی ندارد

بودجه آب‌رسانی فریدونکنار محقق نشد/ تحریم‌ها برای ملت ایران تازگی ندارد
امام جمعه فریدونکنار با تاکید بر اینکه بودجه آب‌رسانی فریدونکنار محقق نشده است، گفت: مسئولان نباید از انتقاد آشفته شوند.

بودجه آب‌رسانی فریدونکنار محقق نشد/ تحریم‌ها برای ملت ایران تازگی ندارد

امام جمعه فریدونکنار با تاکید بر اینکه بودجه آب‌رسانی فریدونکنار محقق نشده است، گفت: مسئولان نباید از انتقاد آشفته شوند.
بودجه آب‌رسانی فریدونکنار محقق نشد/ تحریم‌ها برای ملت ایران تازگی ندارد

View more posts from this author