بهره‌مندی فعالان صنایع کوچک قم از بیمه تکمیلی درمان

بهره‌مندی فعالان صنایع کوچک قم از بیمه تکمیلی درمان
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم از پرداخت تسهیلات بیمه تکمیلی ویژه فعالان صنایع کوچک و خوشه‌های کسب و کار این استان خبر داد.

بهره‌مندی فعالان صنایع کوچک قم از بیمه تکمیلی درمان

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم از پرداخت تسهیلات بیمه تکمیلی ویژه فعالان صنایع کوچک و خوشه‌های کسب و کار این استان خبر داد.
بهره‌مندی فعالان صنایع کوچک قم از بیمه تکمیلی درمان

مد روز

View more posts from this author