بهره‌مندی از برق رایگان برای مشترکین با تعرفه کشاورزی در کهگیلویه و بویراحمد

بهره‌مندی از برق رایگان برای مشترکین با تعرفه کشاورزی در کهگیلویه و بویراحمد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد گفت: در صورتی که مشترکین برق تعرفه کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با این شرکت همکاری کنند از برق رایگان بهره‌مند می‌شوند.

بهره‌مندی از برق رایگان برای مشترکین با تعرفه کشاورزی در کهگیلویه و بویراحمد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد گفت: در صورتی که مشترکین برق تعرفه کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با این شرکت همکاری کنند از برق رایگان بهره‌مند می‌شوند.
بهره‌مندی از برق رایگان برای مشترکین با تعرفه کشاورزی در کهگیلویه و بویراحمد

آهنگ جدید

View more posts from this author