بهره‌برداری از 64 مجتمع آبرسانی روستایی در خراسان جنوبی

بهره‌برداری از 64 مجتمع آبرسانی روستایی در خراسان جنوبی
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی گفت: تا پایان امسال 64 مجتمع آبرسانی روستایی در این استان به بهره‌برداری می‌رسد که تعداد زیادی از روستاهای استان را از چرخه آبرسانی سیار حذف می‌کند.

بهره‌برداری از 64 مجتمع آبرسانی روستایی در خراسان جنوبی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی گفت: تا پایان امسال 64 مجتمع آبرسانی روستایی در این استان به بهره‌برداری می‌رسد که تعداد زیادی از روستاهای استان را از چرخه آبرسانی سیار حذف می‌کند.
بهره‌برداری از 64 مجتمع آبرسانی روستایی در خراسان جنوبی

دانلود موزیک

View more posts from this author