بهره‌برداری از 40 پروژه بزرگ در چهلمین سال انقلاب/ پیشرفت 51 درصدی راه‌آهن دورود_خرم‌آباد

بهره‌برداری از 40 پروژه بزرگ در چهلمین سال انقلاب/ پیشرفت 51 درصدی راه‌آهن دورود_خرم‌آباد
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الأنبیا با بیان اینکه در چهلمین سال انقلاب ۴۰ پروژه بزرگ در کشور به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: این طرح‌ها در حوزه‌های مختلف می‌توانند نقش مهمی در توسعه کشور داشته باشند.

بهره‌برداری از 40 پروژه بزرگ در چهلمین سال انقلاب/ پیشرفت 51 درصدی راه‌آهن دورود_خرم‌آباد

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الأنبیا با بیان اینکه در چهلمین سال انقلاب ۴۰ پروژه بزرگ در کشور به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: این طرح‌ها در حوزه‌های مختلف می‌توانند نقش مهمی در توسعه کشور داشته باشند.
بهره‌برداری از 40 پروژه بزرگ در چهلمین سال انقلاب/ پیشرفت 51 درصدی راه‌آهن دورود_خرم‌آباد

View more posts from this author