بهره‌برداری از سیبل هوشمند برای نخستین‌بار در کشور

بهره‌برداری از سیبل هوشمند برای نخستین‌بار در کشور
فرمانده سپاه ناحیه امام حسین (ع) به بهره‌برداری از سیبل هوشمند در البرز برای نخستین‌بار در کشور اشاره کرد و متذکر شد: این وسیله به دستور سپاه قدس در دستور کار ناحیه امام حسین (ع) قرار گرفته و توسط جوانان نخبه ساخته‌ شده است.

بهره‌برداری از سیبل هوشمند برای نخستین‌بار در کشور

فرمانده سپاه ناحیه امام حسین (ع) به بهره‌برداری از سیبل هوشمند در البرز برای نخستین‌بار در کشور اشاره کرد و متذکر شد: این وسیله به دستور سپاه قدس در دستور کار ناحیه امام حسین (ع) قرار گرفته و توسط جوانان نخبه ساخته‌ شده است.
بهره‌برداری از سیبل هوشمند برای نخستین‌بار در کشور

View more posts from this author