بهترین عمل در ماه رمضان،‌ ترک محرمات است

بهترین عمل در ماه رمضان،‌ ترک محرمات است
یکی از مراجع تقلید با اشاره به سخن پیامبر گرامی اسلام به امام علی(ع) در خصوص بهترین اعمال ماه مبارک رمضان بیان کرد: ایشان بهترین عمل در ماه مبارک رمضان را ترک محرمات عنوان کردند.

بهترین عمل در ماه رمضان،‌ ترک محرمات است

یکی از مراجع تقلید با اشاره به سخن پیامبر گرامی اسلام به امام علی(ع) در خصوص بهترین اعمال ماه مبارک رمضان بیان کرد: ایشان بهترین عمل در ماه مبارک رمضان را ترک محرمات عنوان کردند.
بهترین عمل در ماه رمضان،‌ ترک محرمات است

تکنولوژی جدید

View more posts from this author