بها دادن به علوم پایه باعث ارتقای تولیدات کشاورزی و دامی می‌شود

بها دادن به علوم پایه باعث ارتقای تولیدات کشاورزی و دامی می‌شود
نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی گفت: مسؤولان با بها دادن به علوم پایه و پیوند محققین دانشگاهی و کشاورزی، زمینه ارتقای سطح تولیدات کشاورزی و دامی را فراهم کنند.

بها دادن به علوم پایه باعث ارتقای تولیدات کشاورزی و دامی می‌شود

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی گفت: مسؤولان با بها دادن به علوم پایه و پیوند محققین دانشگاهی و کشاورزی، زمینه ارتقای سطح تولیدات کشاورزی و دامی را فراهم کنند.
بها دادن به علوم پایه باعث ارتقای تولیدات کشاورزی و دامی می‌شود

View more posts from this author