بنیاد علوی برای محرومیت‌زدایی در بخش احمدی نیازمند همراهی مردم است

بنیاد علوی برای محرومیت‌زدایی در بخش احمدی نیازمند همراهی مردم است
معاون توانمند‌سازی و خدمات‌اجتماعی بنیاد‌ علوی کشور گفت: با ایجاد طرح‌های محرومیت‌زدایی بنیاد و تسهیل خدمات به کمک مردم بخش احمدی خواهیم آمد و لازمه این کار، همراهی مردم است.

بنیاد علوی برای محرومیت‌زدایی در بخش احمدی نیازمند همراهی مردم است

معاون توانمند‌سازی و خدمات‌اجتماعی بنیاد‌ علوی کشور گفت: با ایجاد طرح‌های محرومیت‌زدایی بنیاد و تسهیل خدمات به کمک مردم بخش احمدی خواهیم آمد و لازمه این کار، همراهی مردم است.
بنیاد علوی برای محرومیت‌زدایی در بخش احمدی نیازمند همراهی مردم است

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *