بنده 23 سال با جوان‌ها در دانشگاه‌ها محشور بودم، نسبت عدم ارتباط با جوانان به من نمی‌چسبد/ با تفریح و شادی مخالف نیستم، با تفریح حرام مخالفم/ تهمتی که آیت‌الله علم‌الهدی را رنجاند

بنده 23 سال با جوان‌ها در دانشگاه‌ها محشور بودم، نسبت عدم ارتباط با جوانان به من نمی‌چسبد/ با تفریح و شادی مخالف نیستم، با تفریح حرام مخالفم/ تهمتی که آیت‌الله علم‌الهدی را رنجاند
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: آنچه در این هجمه‌ها من را رنج داد جایی بود که در یک سلسله مسائل مالی مورد هجمه قرار گرفتم. تهمت‌ها و افتراهای اینچنینی به بنده بسته شد که یک آقایی گفته این آقا هیأت مدیره فلان شرکت است و چقدر ماشین دارد و … من اصلاً در همچنین شرکتی نبودم و دروغ گفته بودند.

بنده 23 سال با جوان‌ها در دانشگاه‌ها محشور بودم، نسبت عدم ارتباط با جوانان به من نمی‌چسبد/ با تفریح و شادی مخالف نیستم، با تفریح حرام مخالفم/ تهمتی که آیت‌الله علم‌الهدی را رنجاند

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: آنچه در این هجمه‌ها من را رنج داد جایی بود که در یک سلسله مسائل مالی مورد هجمه قرار گرفتم. تهمت‌ها و افتراهای اینچنینی به بنده بسته شد که یک آقایی گفته این آقا هیأت مدیره فلان شرکت است و چقدر ماشین دارد و … من اصلاً در همچنین شرکتی نبودم و دروغ گفته بودند.
بنده 23 سال با جوان‌ها در دانشگاه‌ها محشور بودم، نسبت عدم ارتباط با جوانان به من نمی‌چسبد/ با تفریح و شادی مخالف نیستم، با تفریح حرام مخالفم/ تهمتی که آیت‌الله علم‌الهدی را رنجاند

View more posts from this author