بقعه 12 امامزاده در بجنورد مرمت شد

بقعه 12 امامزاده در بجنورد مرمت شد
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بجنورد گفت: بقعه 12 امامزاده در این شهرستان امسال مرمت شد.

بقعه 12 امامزاده در بجنورد مرمت شد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بجنورد گفت: بقعه 12 امامزاده در این شهرستان امسال مرمت شد.
بقعه 12 امامزاده در بجنورد مرمت شد

View more posts from this author