بعیدی‌نژاد: قرار نیست به همه نظرات پاسخ دهم/ مانع عملیاتی شدن قطعنامه‎ها شدیم

بعیدی‌نژاد: قرار نیست به همه نظرات پاسخ دهم/ مانع عملیاتی شدن قطعنامه‎ها شدیم
مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌المللی وزارت امور خارجه با بیان اینکه برجام مانع از اعمال قطعنامه‎ها علیه ایران شد، گفت: برجام یک بحث ملی است، می‎توان آن را نقد کرد اما باید از تخریب‌ها جلوگیری شود.

بعیدی‌نژاد: قرار نیست به همه نظرات پاسخ دهم/ مانع عملیاتی شدن قطعنامه‎ها شدیم

مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌المللی وزارت امور خارجه با بیان اینکه برجام مانع از اعمال قطعنامه‎ها علیه ایران شد، گفت: برجام یک بحث ملی است، می‎توان آن را نقد کرد اما باید از تخریب‌ها جلوگیری شود.
بعیدی‌نژاد: قرار نیست به همه نظرات پاسخ دهم/ مانع عملیاتی شدن قطعنامه‎ها شدیم

دانلود موزیک

View more posts from this author