بصیرت مردم یزد در فتنه اخیر ستودنی بود

بصیرت مردم یزد در فتنه اخیر ستودنی بود
امام‌جمعه یزد با بیان اینکه در طول سال‌های پس از انقلاب همواره مردم با بصیرت خود پشتیبان نظام بوده‌اند، گفت: بصیرت مردم یزد در حوادث اخیر ستودنی است.

بصیرت مردم یزد در فتنه اخیر ستودنی بود

امام‌جمعه یزد با بیان اینکه در طول سال‌های پس از انقلاب همواره مردم با بصیرت خود پشتیبان نظام بوده‌اند، گفت: بصیرت مردم یزد در حوادث اخیر ستودنی است.
بصیرت مردم یزد در فتنه اخیر ستودنی بود

View more posts from this author