بسیج متعلق به هیچ حزب و جناحی نیست/ فعالیت‌های عمرانی بسیج پررنگ است

بسیج متعلق به هیچ حزب و جناحی نیست/ فعالیت‌های عمرانی بسیج پررنگ است
مسؤول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان البرز گفت: بسیج متعلق به هیچ حزب و جناحی نیست و بسیجیان مطیع امر رهبر انقلاب اسلامی هستند.

بسیج متعلق به هیچ حزب و جناحی نیست/ فعالیت‌های عمرانی بسیج پررنگ است

مسؤول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان البرز گفت: بسیج متعلق به هیچ حزب و جناحی نیست و بسیجیان مطیع امر رهبر انقلاب اسلامی هستند.
بسیج متعلق به هیچ حزب و جناحی نیست/ فعالیت‌های عمرانی بسیج پررنگ است

View more posts from this author