بسیجیان همیشه در کنار رهبری خواهند ماند/ کمک‌های ارسالی به مناطق زلزله‌زده براساس نیازشان باشد

بسیجیان همیشه در کنار رهبری خواهند ماند/ کمک‌های ارسالی به مناطق زلزله‌زده براساس نیازشان باشد
امام جمعه گرگان با اشاره به هفته بسیج گفت: بسیجیان در همه تحوالات کشوری در کنار رهبری هستند.

بسیجیان همیشه در کنار رهبری خواهند ماند/ کمک‌های ارسالی به مناطق زلزله‌زده براساس نیازشان باشد

امام جمعه گرگان با اشاره به هفته بسیج گفت: بسیجیان در همه تحوالات کشوری در کنار رهبری هستند.
بسیجیان همیشه در کنار رهبری خواهند ماند/ کمک‌های ارسالی به مناطق زلزله‌زده براساس نیازشان باشد

View more posts from this author