بزرگترین سرمایه تیم ما انگیزه و همدلی است/ مصدوم و محروم نداریم

بزرگترین سرمایه تیم ما انگیزه و همدلی است/ مصدوم و محروم نداریم
سرمربی تیم فوتسال بانوان سیاه‌جامگان گفت: این نخستین حضور ما در لیگ برتر فوتسال است و تلاش می‌کنیم تا بتوانیم در پایان فصل به جایگاه مطلوبی دست پیدا کنیم.

بزرگترین سرمایه تیم ما انگیزه و همدلی است/ مصدوم و محروم نداریم

سرمربی تیم فوتسال بانوان سیاه‌جامگان گفت: این نخستین حضور ما در لیگ برتر فوتسال است و تلاش می‌کنیم تا بتوانیم در پایان فصل به جایگاه مطلوبی دست پیدا کنیم.
بزرگترین سرمایه تیم ما انگیزه و همدلی است/ مصدوم و محروم نداریم

View more posts from this author