بزرگترین اردوگاه فرهنگی جنوب کشور در گناوه ساخته می‌شود

بزرگترین اردوگاه فرهنگی جنوب کشور در گناوه ساخته می‌شود
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر گفت: بزرگ‌ترین اردوگاه فرهنگی و ورزشی جنوب کشور در گناوه با زیربنای پنج‌هزار مترمربع ساخته می‌شود.

بزرگترین اردوگاه فرهنگی جنوب کشور در گناوه ساخته می‌شود

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر گفت: بزرگ‌ترین اردوگاه فرهنگی و ورزشی جنوب کشور در گناوه با زیربنای پنج‌هزار مترمربع ساخته می‌شود.
بزرگترین اردوگاه فرهنگی جنوب کشور در گناوه ساخته می‌شود

View more posts from this author