برگزاری 150 مراسم جزءخوانی قرآن کریم طی ماه رمضان در آبیک

برگزاری 150 مراسم جزءخوانی قرآن کریم طی ماه رمضان در آبیک
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آبیک از برگزاری 150 مراسم جزءخوانی قرآن کریم طی ماه رمضان در این شهرستان خبر داد.

برگزاری 150 مراسم جزءخوانی قرآن کریم طی ماه رمضان در آبیک

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آبیک از برگزاری 150 مراسم جزءخوانی قرآن کریم طی ماه رمضان در این شهرستان خبر داد.
برگزاری 150 مراسم جزءخوانی قرآن کریم طی ماه رمضان در آبیک

خبر جدید

View more posts from this author