برگزاری 11 کنگره ملی شهدا تا پایان سال 98 در استان‌های کشور/ تقویم برنامه‌های یادواره شهدا تا سال 1400 تدوین شده است

برگزاری 11 کنگره ملی شهدا تا پایان سال 98 در استان‌های کشور/ تقویم برنامه‌های یادواره شهدا تا سال 1400 تدوین شده است
مسؤول سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج از برگزاری 11 کنگره ملی شهدا تا پایان سال 98 در استان‌های کشور خبر داد.

برگزاری 11 کنگره ملی شهدا تا پایان سال 98 در استان‌های کشور/ تقویم برنامه‌های یادواره شهدا تا سال 1400 تدوین شده است

مسؤول سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج از برگزاری 11 کنگره ملی شهدا تا پایان سال 98 در استان‌های کشور خبر داد.
برگزاری 11 کنگره ملی شهدا تا پایان سال 98 در استان‌های کشور/ تقویم برنامه‌های یادواره شهدا تا سال 1400 تدوین شده است

View more posts from this author