برگزاری یادواره شهید محمود ضابط‌‌زاده در اصفهان

برگزاری یادواره شهید محمود ضابط‌‌زاده در اصفهان
مراسم گرامیداشت شهید محمود ضابط‌زاده و سالروز آزادسازی خرمشهر عصر امروز در مسجد مسلم بن‌عقیل اصفهان برگزار شد.

برگزاری یادواره شهید محمود ضابط‌‌زاده در اصفهان

مراسم گرامیداشت شهید محمود ضابط‌زاده و سالروز آزادسازی خرمشهر عصر امروز در مسجد مسلم بن‌عقیل اصفهان برگزار شد.
برگزاری یادواره شهید محمود ضابط‌‌زاده در اصفهان

اسکای نیوز

View more posts from this author