برگزاری یادواره شهدا با عنوان آبروی محله در سطح حوزه‌های مقاومت بسیج زنجان

برگزاری یادواره شهدا با عنوان آبروی محله در سطح حوزه‌های مقاومت بسیج زنجان
فرمانده سپاه ناحیه شهرستان زنجان از برگزاری یادواره شهدا با عنوان آبروی محله در سطح حوزه‌های مقاومت بسیج زنجان خبر داد.

برگزاری یادواره شهدا با عنوان آبروی محله در سطح حوزه‌های مقاومت بسیج زنجان

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان زنجان از برگزاری یادواره شهدا با عنوان آبروی محله در سطح حوزه‌های مقاومت بسیج زنجان خبر داد.
برگزاری یادواره شهدا با عنوان آبروی محله در سطح حوزه‌های مقاومت بسیج زنجان

View more posts from this author