برگزاری همایش پیاده‌روی خانوادگی در اراک

برگزاری همایش پیاده‌روی خانوادگی در اراک
مدیرعامل سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری اراک از برگزاری همایش پیاده‌روی خانوادگی به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر خبر داد.

برگزاری همایش پیاده‌روی خانوادگی در اراک

مدیرعامل سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری اراک از برگزاری همایش پیاده‌روی خانوادگی به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر خبر داد.
برگزاری همایش پیاده‌روی خانوادگی در اراک

موزیک سرا

View more posts from this author