برگزاری همایش موتورهای سنگین و خودروهای کلاسیک در قم

برگزاری همایش موتورهای سنگین و خودروهای کلاسیک در قم
دبیر هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی استان قم از برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش موتورهای سنگین و خودروهای کلاسیک در قم خبر داد.

برگزاری همایش موتورهای سنگین و خودروهای کلاسیک در قم

دبیر هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی استان قم از برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش موتورهای سنگین و خودروهای کلاسیک در قم خبر داد.
برگزاری همایش موتورهای سنگین و خودروهای کلاسیک در قم

اسکای نیوز

View more posts from this author