برگزاری همایش خانوادگی بیماران تالاسمی در قم

برگزاری همایش خانوادگی بیماران تالاسمی در قم
هیأت ورزش‌های بیماران خاص و پیوند اعضاء استان قم به مناسبت گرامیداشت روز تاسیس بنیاد بیماری‌های خاص همایش خانوادگی بیماران خاص را در قم برگزار کرد.

برگزاری همایش خانوادگی بیماران تالاسمی در قم

هیأت ورزش‌های بیماران خاص و پیوند اعضاء استان قم به مناسبت گرامیداشت روز تاسیس بنیاد بیماری‌های خاص همایش خانوادگی بیماران خاص را در قم برگزار کرد.
برگزاری همایش خانوادگی بیماران تالاسمی در قم

آهنگ جدید

View more posts from this author