برگزاری همایش استانی یاوران وقف در گیلان

برگزاری همایش استانی یاوران وقف در گیلان
مدیر کل اوقاف و امور خیریه گیلان از برگزاری همایش استانی یاوران وقف در این استان در روز 14 آذر ماه جاری خبر داد.

برگزاری همایش استانی یاوران وقف در گیلان

مدیر کل اوقاف و امور خیریه گیلان از برگزاری همایش استانی یاوران وقف در این استان در روز 14 آذر ماه جاری خبر داد.
برگزاری همایش استانی یاوران وقف در گیلان

View more posts from this author