برگزاری هفدهمین نمایشگاه خودرو از فردا در مشهد/ حضور حداکثری برندهای خودرویی در نمایشگاه

برگزاری هفدهمین نمایشگاه خودرو از فردا در مشهد/ حضور حداکثری برندهای خودرویی در نمایشگاه
مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی مشهد گفت: هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته از فردا 16 مرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی مشهد آغاز به‌کار می‌کند.

برگزاری هفدهمین نمایشگاه خودرو از فردا در مشهد/ حضور حداکثری برندهای خودرویی در نمایشگاه

مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی مشهد گفت: هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته از فردا 16 مرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی مشهد آغاز به‌کار می‌کند.
برگزاری هفدهمین نمایشگاه خودرو از فردا در مشهد/ حضور حداکثری برندهای خودرویی در نمایشگاه

View more posts from this author