برگزاری نخستین کارگاه مجسمه‌های چوبی در رشت

برگزاری نخستین کارگاه مجسمه‌های چوبی در رشت
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری رشت از برگزاری نخستین کارگاه مجسمه‌های چوبی از 10 تا 20 تیرماه جاری در کارگاه بازآفرینی پیاده‌راه مرکزی این شهر خبر داد.

برگزاری نخستین کارگاه مجسمه‌های چوبی در رشت

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری رشت از برگزاری نخستین کارگاه مجسمه‌های چوبی از 10 تا 20 تیرماه جاری در کارگاه بازآفرینی پیاده‌راه مرکزی این شهر خبر داد.
برگزاری نخستین کارگاه مجسمه‌های چوبی در رشت

میهن دانلود

View more posts from this author