برگزاری مسابقه دانشجویی «روح انقلاب» در آذربایجان غربی

برگزاری مسابقه دانشجویی «روح انقلاب» در آذربایجان غربی
رئیس سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی گفت: مسابقه «روح انقلاب» در آذربایجان غربی امسال با حضور پرشور دانشجویان و جوانان برگزار می‌شود.

برگزاری مسابقه دانشجویی «روح انقلاب» در آذربایجان غربی

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی گفت: مسابقه «روح انقلاب» در آذربایجان غربی امسال با حضور پرشور دانشجویان و جوانان برگزار می‌شود.
برگزاری مسابقه دانشجویی «روح انقلاب» در آذربایجان غربی

بازی

View more posts from this author