برگزاری مسابقات جودو انتخابی تیم خراسان شمالی

برگزاری مسابقات جودو انتخابی تیم خراسان شمالی
رئیس هیأت جودو و کوراش استان خراسان شمالی از برگزاری مسابقات جودوی انتخابی تیم استان به مناسبت ماه مبارک رمضان در پنجشنبه سوم تیرماه خبر داد.

برگزاری مسابقات جودو انتخابی تیم خراسان شمالی

رئیس هیأت جودو و کوراش استان خراسان شمالی از برگزاری مسابقات جودوی انتخابی تیم استان به مناسبت ماه مبارک رمضان در پنجشنبه سوم تیرماه خبر داد.
برگزاری مسابقات جودو انتخابی تیم خراسان شمالی

مرکز فیلم

View more posts from this author