برگزاری مراسم گرامیداشت بین‌المللی شهدای مدافع حرم در عراق

برگزاری مراسم گرامیداشت بین‌المللی شهدای مدافع حرم در عراق
دبیر جامعه ایمانی مشعر از برگزاری مراسم بین‌المللی بزرگداشت شهدای مدافع حرم در اربعین امسال خبر داد و گفت: در این نشست بین‌المللی با حضور جمعیت قابل توجهی از زائران تکریم شهدای مدافع حرم به زبان‌های مختلف دنبال می‌شود.

برگزاری مراسم گرامیداشت بین‌المللی شهدای مدافع حرم در عراق

دبیر جامعه ایمانی مشعر از برگزاری مراسم بین‌المللی بزرگداشت شهدای مدافع حرم در اربعین امسال خبر داد و گفت: در این نشست بین‌المللی با حضور جمعیت قابل توجهی از زائران تکریم شهدای مدافع حرم به زبان‌های مختلف دنبال می‌شود.
برگزاری مراسم گرامیداشت بین‌المللی شهدای مدافع حرم در عراق

View more posts from this author