برگزاری مراسم عزاداری در مصلی قلعه رئیسی/ پیاده‌روی مردم روستای کمردوغ تا امامزاده سید محمود(ع)

برگزاری مراسم عزاداری در مصلی قلعه رئیسی/ پیاده‌روی مردم روستای کمردوغ تا امامزاده سید محمود(ع)
مراسم عزاداری و پیاده‌روی از روستای کمردوغ تا امامزاده سید محمود(ع) چاروسا به مناسبت شهادت امام رضا(ع) برگزار شد.

برگزاری مراسم عزاداری در مصلی قلعه رئیسی/ پیاده‌روی مردم روستای کمردوغ تا امامزاده سید محمود(ع)

مراسم عزاداری و پیاده‌روی از روستای کمردوغ تا امامزاده سید محمود(ع) چاروسا به مناسبت شهادت امام رضا(ع) برگزار شد.
برگزاری مراسم عزاداری در مصلی قلعه رئیسی/ پیاده‌روی مردم روستای کمردوغ تا امامزاده سید محمود(ع)

View more posts from this author