برگزاری راند دوم مسابقات اتومبیلرانی شتاب در قم

برگزاری راند دوم مسابقات اتومبیلرانی شتاب در قم
دبیر هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی استان قم گفت: راند دوم مسابقات اتومبیلرانی شتاب به مناسبت دهه مبارک فجر در قم برگزار می‌شود.

برگزاری راند دوم مسابقات اتومبیلرانی شتاب در قم

دبیر هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی استان قم گفت: راند دوم مسابقات اتومبیلرانی شتاب به مناسبت دهه مبارک فجر در قم برگزار می‌شود.
برگزاری راند دوم مسابقات اتومبیلرانی شتاب در قم

View more posts from this author