برگزاری دوره آموزش‌ قبل از ازدواج برای زوجین الزامی است

برگزاری دوره آموزش‌ قبل از ازدواج برای زوجین الزامی است
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان گفت: گذراندن دوره آموزش مهارت‌های زندگی برای زوجین قبل از ثبت ازدواج الزامی شد.

برگزاری دوره آموزش‌ قبل از ازدواج برای زوجین الزامی است

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان گفت: گذراندن دوره آموزش مهارت‌های زندگی برای زوجین قبل از ثبت ازدواج الزامی شد.
برگزاری دوره آموزش‌ قبل از ازدواج برای زوجین الزامی است

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author