برگزاری دوره آموزشی واگذاری امور بیمه بیکاری به دفاتر کاریابی غیردولتی آذربایجان‌غربی

برگزاری دوره آموزشی واگذاری امور بیمه بیکاری به دفاتر کاریابی غیردولتی آذربایجان‌غربی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی از برگزاری دوره آموزشی واگذاری امور بیمه بیکاری به دفاتر کاریابی غیردولتی این استان خبر داد.

برگزاری دوره آموزشی واگذاری امور بیمه بیکاری به دفاتر کاریابی غیردولتی آذربایجان‌غربی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی از برگزاری دوره آموزشی واگذاری امور بیمه بیکاری به دفاتر کاریابی غیردولتی این استان خبر داد.
برگزاری دوره آموزشی واگذاری امور بیمه بیکاری به دفاتر کاریابی غیردولتی آذربایجان‌غربی

car

View more posts from this author