برگزاری دوره آموزشی جهت مراقبان سلامت در کیش

برگزاری دوره آموزشی جهت مراقبان سلامت در کیش
کارشناس مرکز توسعه سلامت کیش گفت: دوره آموزشی جهت مراقبان سلامت در سالن شهید همت مرکز سلامت جامعه بوعلی با موضوع خود مراقبتی برگزار شد.

برگزاری دوره آموزشی جهت مراقبان سلامت در کیش

کارشناس مرکز توسعه سلامت کیش گفت: دوره آموزشی جهت مراقبان سلامت در سالن شهید همت مرکز سلامت جامعه بوعلی با موضوع خود مراقبتی برگزار شد.
برگزاری دوره آموزشی جهت مراقبان سلامت در کیش

خرید vpn فیلترشکن

دانلود سریال و آهنگ

View more posts from this author