برگزاری دهه فجر، کشور را در برابر خطرات و بحران‌سازی‌های اجانب بیمه می‌کند/ مردم صاحب اصلی انقلاب اسلامی ایران هستند

برگزاری دهه فجر، کشور را در برابر خطرات و بحران‌سازی‌های اجانب بیمه می‌کند/ مردم صاحب اصلی انقلاب اسلامی ایران هستند
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: برگزاری دهه فجر، کشور را در برابر خطرات و بحران‌سازی‌های اجانب بیمه می‌کند.

برگزاری دهه فجر، کشور را در برابر خطرات و بحران‌سازی‌های اجانب بیمه می‌کند/ مردم صاحب اصلی انقلاب اسلامی ایران هستند

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: برگزاری دهه فجر، کشور را در برابر خطرات و بحران‌سازی‌های اجانب بیمه می‌کند.
برگزاری دهه فجر، کشور را در برابر خطرات و بحران‌سازی‌های اجانب بیمه می‌کند/ مردم صاحب اصلی انقلاب اسلامی ایران هستند

View more posts from this author