برگزاری دهمین جشنواره تئاتر در خراسان جنوبی

برگزاری دهمین جشنواره تئاتر در خراسان جنوبی
معاون امور هنری اداره‌‌کل فرهنگ و ارشاد خراسان‌جنوبی از برگزاری دهمین جشنواره تئاتر در این استان خبر داد.

برگزاری دهمین جشنواره تئاتر در خراسان جنوبی

معاون امور هنری اداره‌‌کل فرهنگ و ارشاد خراسان‌جنوبی از برگزاری دهمین جشنواره تئاتر در این استان خبر داد.
برگزاری دهمین جشنواره تئاتر در خراسان جنوبی

اسکای نیوز

View more posts from this author