برگزاری جلسه دفاعیات مسؤولان صندوق ذخیره فرهنگیان، سه‌شنبه هفته جاری

برگزاری جلسه دفاعیات مسؤولان صندوق ذخیره فرهنگیان، سه‌شنبه هفته جاری
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: روز سه‌شنبه هفته جاری جلسه دفاعیات مسؤولان صندوق ذخیره فرهنگیان برگزار خواهد شد.

برگزاری جلسه دفاعیات مسؤولان صندوق ذخیره فرهنگیان، سه‌شنبه هفته جاری

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: روز سه‌شنبه هفته جاری جلسه دفاعیات مسؤولان صندوق ذخیره فرهنگیان برگزار خواهد شد.
برگزاری جلسه دفاعیات مسؤولان صندوق ذخیره فرهنگیان، سه‌شنبه هفته جاری

View more posts from this author