برگزاری جلسه دفاعیات مسؤولان صندوق ذخیره فرهنگیان، سه‌شنبه این هفته

برگزاری جلسه دفاعیات مسؤولان صندوق ذخیره فرهنگیان، سه‌شنبه این هفته
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه دفاعیات مسؤولان صندوق ذخیره فرهنگیان سه شنبه این هفته برگزار خواهد شد.

برگزاری جلسه دفاعیات مسؤولان صندوق ذخیره فرهنگیان، سه‌شنبه این هفته

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه دفاعیات مسؤولان صندوق ذخیره فرهنگیان سه شنبه این هفته برگزار خواهد شد.
برگزاری جلسه دفاعیات مسؤولان صندوق ذخیره فرهنگیان، سه‌شنبه این هفته

View more posts from this author