برگزاری جشن بزرگ گل نرگس در رباط کریم

برگزاری جشن بزرگ گل نرگس در رباط کریم
به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر رباط کریم جشن بزرگ گل نرگس با حضور خیل عظیم دوستداران صاحب‌الزمان(عج) در پارک گل نرگس برگزار شد.

برگزاری جشن بزرگ گل نرگس در رباط کریم

به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر رباط کریم جشن بزرگ گل نرگس با حضور خیل عظیم دوستداران صاحب‌الزمان(عج) در پارک گل نرگس برگزار شد.
برگزاری جشن بزرگ گل نرگس در رباط کریم

استخدام

View more posts from this author